Bedre effekt med placebo-kirurgi?

Ja, du leste riktig! I juli ble en større systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskning publisert, i et studie hvor målet var å evaluere effekten av placebo-kirurgi, såkalt sham-kirurgi eller liksomkirurgi. Placebo i operasjoner, er visst mye mer vanlig enn hva vi tidligere har trodd. Noen typer operasjoner er etter all sannsynlighet helt unødvendige og uten bedre effekt enn placebo-operasjoner. Du sitter kanskje allerede med en tanke ala ”Hva i all verden!? Gjennomføres det placebo-kirurgi?”.

shutterstock_299782112_operasjon

Ved disse placebo-operasjonene etterlignet de den faktiske kirurgisk prosedyren med blant annet innsnitt (åpning av hud), bruk av samme kirurgisk utstyr; lyder og lukter for å etterligne den virkelige kirurgiske prosedyren, tilsvarende instruksjoner og styring som den virkelige kirurgiske prosedyren og tilsvarende tid i operasjonsstuen som den virkelige kirurgiske prosedyren. Alt var med andre ord helt identisk. Bortsett fra en viktig detalj – pasienten ble faktisk ikke operert! Hensikten var nemlig å måle reduksjon av selvopplevd smerte og funksjonshemming ved placebo-kirurgi.

Dette studiet føyer seg inn i rekken av unødvendige operasjoner.  Etter en lang rekke med fokus på kneoperasjoner, har dette nye studiet fokusert på ryggoperasjoner. Disse operasjonene har blitt gjennomført på grunn av brudd som følge av benskjørhet.

Noe som er interessant ved dette studiet er det faktum at det først så lysets dag i juli i år, til tross for at den var de som stod bak studiet allerede var ferdige i 2012.  Du undrer kanskje på hvorfor det har tatt så lang tid. Det gjorde i alle fall jeg, og det gjorde også forfatterne av studiet! Dr. Louie Puentedura, en av forfatterne, skrev i august et blogginnlegg om blant annet denne prosessen. Han pekte på et par ting;

Resultatene av studiet førte til en skikkelig «buzz» i miljøet, og første problemstilling ble hvem forfatterne skulle henvende seg til – hvem ville godta studien og hvem ville publisere den? De startet med en rekke høytstående ortopediske og medisinske tidsskrifter. Men avslagene kom raskt, og når manuskriptet gikk ut for gjennomgang, var det åpenbart at lesere (teamet som leser studiene for journalen, ofte da kollegaer innen samme felt) ønsket å avvise ideen like mye som som manuskriptet. Med hver avvisning og konstruktive tilbakemelding av leserne, ble manuskriptet omarbeidet for ny innlevering. I all rettferdighet forteller Louie at det «i noen tilfeller hjalp med fortellingen».

Studier viser at enkelte operasjoner ikke gir bedre effekt en placebo-operasjoner.

I mellomtiden ble flere studier av placebo-kirurgi oppdaget og lagt til systematisk gjennomgang. Den endelige publisert studien inkluderte seks randomiserte kontrollerte studier som involverer 277 pasienter. Alle seks studier ble vurdert som meget god på metodisk kvalitet. Resultatene, basert på effektstørrelse, viste at placebo kirurgi i ortopedi var like effektivt som selve operasjonen for å redusere smerte og forbedre funksjonen.

Det er altså, fra forfatternes side, åpenbart at de har blitt motarbeidet av noen kirurger som ikke ønsket at et slikt studie skulle bli publisert.  Studiet tilføyer seg til en økende bunke med studier som viser at kirurgi er svært overbrukt i medisin, og dette er et tema som endelig har kommet frem i dagens lys.

Det blir spennende både for pasienter og helsepersonell å følge utviklingen videre. Spesielt når vi vet at MR-bilder kan være misvisende når det gjelder ryggsmerter, og føre til feil behandling av smertene. Hva vil placebo-kirurgi ha å si for fremtidig behandling av ryggsmerter? På sikt kan kanskje samfunnet spare penger eller bruke denne utgiftsposten på den ”nye dyre kreftmedisinen”, eller bruke mer ressurser på den delen som faktisk har fungert i denne settingen; rehabilitering og trening hos fysioterapeut!

160109_3thelse_kay-og-mor-riseth_0300web

På 3T-Klinikken kan du får hjelp til å kartlegge hva smertene kommer av, og hvordan disse kan behandles. Få den hjelpen du trenger, i stedet for å være redd for bevegelse og fysisk aktivitet! Ta kontakt med meg, så skal vi finne en plan som passer deg.


kay_arne_skagseth_jan2014

Innlegget er skrevet av Kay Arne Skagseth
– Fysioterapeut ved 3T-Helse. Kay Arne har særskilt kompetanse innen dry Needling (IMS), behandlingsforløp og rehabilitering av hofteartrose, hoftebrudd og rygg-nakke-skulder.
kay.skagseth@3t.no


Referanser:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *