Dry Needling, hva er det?

Målet med nålebehandling, Dry Needling, er å løsne de stramme muskelfibrene/ triggerpunktene i musklene som kan være årsaken til nedsatt funksjon i form av muskelsvakhet, stramme muskler, redusert bevegelse og bevegelighet i kroppen eller smerte. Mange av våre terapeuter bruker dette i kombinasjon med annen behandling. Dette er ikke akupunktur i klassisk forstand, og skal ikke forveksles med dette. Kan utføres av både fysioterapeuter og kiropraktorer med etterutdanning innen tørrnåling.

Triggerpunkter beskrives som hyperirritable områder i en muskel. Det finnes flere typer triggerpunkter; Noen er det vi kaller for “latente”, mens andre er “aktive”. Et aktivt triggerpunkt vil kunne referere/stråle smerter til andre steder på kroppen. Et eksempel her kan være at triggerpunkter i muskulaturen mellom nakke og skuldre kan gi hodepine eller strålende smerte ned i armen. Et latent triggerpunkt er lokalt og er ikke symptomatisk uten at det blir påført ytre stimuli, som en nål eller et trykk.

Dry Needling og intramuskulær stimulering (IMS) er ikke det samme som akupunktur.

Dry Needling og intramuskulær stimulering (IMS) er ikke det samme som akupunktur. Dry Needling er en behandlingsteknikk som er mye brukt for behandling av muskelsmerter og såkalte triggerpunkter. Det eneste som er likt akupunktur er nålene vi bruker under behandlingen.

Tørrnåling baseres på flere teorier og det forskes hyppig på effekten av denne formen for behandling. Basert på erfaring ser vi ofte at tørrnåling kan gi raskere og mer langvarig effekt i forhold til klassisk massasje. Nålene gir oss også sjansen til å behandle triggerpunkter som ligger dypere ned i muskulaturen lokalt og nøyaktig. Mange som blir behandlet ved hjelp av tørrnåling kan oppleve litt ubehag under behandlingen og kan være øm i muskulaturen noen dager senere. Dette er en normal reaksjon.

Er behandlingen smertefull?

De fleste vil ikke merke noe når nålen settes inn. En lokal «twitch-respons» i muskelen som behandles kan utløse en svært kort (mindre enn et sekund) smertereaksjon. Noen beskriver dette som et lite elektrisk støt; andre beskriver det mer som en krampelignende følelse. Twitch-responsen er en ønsket reaksjon og er nødvendig for at behandlingen skal ha best mulig effekt.

Potensielle bivirkninger i etterkant av behandling

De fleste rapporterer om ømme og såre muskler i tiden umiddelbart etter en behandling. Følelsen beskrives ofte som en uttalt stølhet over det behandlede området. Denne stølheten kan vare i fra noen få timer og opptil to dager.

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Hvor mange behandlinger som er nødvendig vil variere med symptomenes art og varighet og vil også være forskjellig fra person til person. Effekten av dry needling er kumulativ og vanligvis må det flere behandlinger til for at en varig positiv effekt skal finne sted. Dry needling brukes av våre terapeuter i kombinasjon med aktiv terapi. Det kan være et fint sted å starte hvis pasienten har hatt vedvarende smerter, men brukes i hovedsak for å redusere symptomer slik at man kan komme i gang med aktiv rehabilitering og trening.

Har dry needling dokumentert effekt?

Flere nyere studier antyder at dry needling i behandlingen av myofascielt smertesyndrom og en rekke lignende tilstander forbundet med utbredte muskelsmerter har en symptomdempende og smertelindrende effekt.

Hos oss på 3T-Klinikken har vi flere dyktige fysioterapeuter som tilbyr nålebehandling som en del av en behandling, ta gjerne kontakt med oss ved flere spørsmål eller booking av time:

Referanser: 
Kietrys, David M., et al. «Effectiveness of dry needling for upper-quarter myofascial pain: a systematic review and meta-analysis.» journal of orthopaedic & sports physical therapy 43.9 (2013): 620-634.Liu, Lin, et al. «Effectiveness of Dry Neeedling for Myofascial Trigger Points Associated with Neck and Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-analysis.» Archives of physical medicine and rehabilitation (2015).