Treningsglede eller maksimal effekt?

Trening og fysisk aktivitet er i dag i stor grad knyttet opp i mot effekt og målbarhet. Hvilken treningsform gir best effekt har blitt god «butikk» for både stat, kommune, forskere og det private næringsliv.

3T_3thelse_livriseth_fotoaneaspen

Liv Riseth jobber med sin doktorgrad, finansiert av Forskningsrådet og 3T-Treningssenter, der hun forsker på folks bruk og mål for treningen ved treningssenter.

Fokus på prestasjon og effektivitet
Forskningen på fysisk aktivitet og trening domineres i dag av begrepet effekt, og hva som gir best resultater. Enkelte fagfolk har gått så langt at de har advart mot trening som ikke virker og bruk av personlige trenere. Trening som ikke virker eller ikke gir effekt, hva er det? Alle typer aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. I dagens samfunn er manglende hverdagsaktivitet en av hovedutfordringene og ikke maksimal effektivitet hver gang du skal bevege deg. Leken, bevegelsesgleden og hverdagsaktiviteten er det som har blitt redusert i befolkningen og som i enkelte tilfeller fører til uheldige helsekonsekvenser. Det er neppe lite trening med maksimal effekt som er årsaken til overvekt og uhelse, men snarere energitett mat og inaktivitet. Trening og fysisk aktivitet er så mye mer enn bare maksimal effekt. Lystbetont aktivitet og trening som gir glede både før, under og etter er ikke vektlagt i dag. Det er maksimal effekt av hver treningsøkt, det å trene i ypperste klasse som gjelder.

Alle typer aktivitet er bedre enn ingen aktivitet!

Trening er trendy og knyttes ofte opp til mengde, prestasjoner og effektivitet. Men hva gjør dette fokuset med lysten og motivasjonen til å være i fysisk aktivitet? Det er jo sannsynlig at alt fokuset på effektivitet og prestasjoner også kan påvirke enkelte folks aktivitetsvaner negativt. Selv om det i dag har utviklet seg til å bli en epidemi i befolkningen og spesielt blant godt voksne å prestere innen ulike idretter, er det jo de færreste som utvikler seg til å bli idrettsutøvere. Men selv om trening og idrettsprestasjoner er trendy og mange opptrer som topptrente idrettsutøvere sliter folk flest med å få til gjentagende og jevnlig aktivitet. Selv om effektivitet og hvordan få best mulig resultater dominerer informasjonsstrømmen er det gjentagende og jevnlig aktivitet som er hovedutfordringen til de fleste. Det å motivere seg til jevnlig aktivitet måned etter måned for resten av livet, det oppleves av de fleste som en utfordring. Det er jo svært sannsynlig å tro at folk flest motiveres lettere av aktiviteter som oppleves som lystbetont, motiverende og artige enn som et blodslit hver eneste gang. Nyere forskning fra NTNU viser jo også nettopp dette; at de som trener med moderat intensitet ble mer aktive totalt sett enn de som trener intervaller med høy intensitet

3thelse_liv_3etg_8411

Bevegelsesglede byttet ut med prestasjonsjag
Jeg mener at forskningen og fokuset knyttet til fysisk aktivitet og trening i dag er snever. Mennesket og dets vaner er komplekst og slettes ikke ensartet. Det er derfor litt snevert å tenke at «trylleformelen» 4×4 motiverer alle til jevnlig og tilstrekkelig aktivitet. Den beste treningen og aktiviteten er jo den det faktisk blir noe av. Jeg skal i min doktorgrad som er finansiert av Forskningsrådet og 3T-Treningssenter forske på folks bruk og mål for treningen ved treningssenter.

Den beste treningen er den det blir noe av!

Jo mer vi eksponeres for at det er trening med maksimal effekt som gjelder desto mer underbygges det at hverdagsaktivitet, gåturer, aerobics, yoga, lek med barna osv ikke er «godt nok». For noen år siden så vi på de ekstreme idrettsutøverne litt oppi åra som «litt snåle» og jåleri når de kom fullt utstyrt med alskens rallemikker for en treningstur eller når de stilte til start på et ritt eller løp. Nå er dette normalen og du er litt rar om du ikke ønsker å prestere eller sykler med en helt ordinær sykkel.

Det er den senere tid skapt et bilde av at trening skal være så effektivt, prestasjonspreget og målrettet, men sannheten er jo at det er få som klarer å holde på dette for fremtiden. For det er jo det det er snakk om –  å ha en fysisk aktiv livsstil resten av livet!
Jeg mener derfor at det er viktig å forbinde aktivitet og trening med bevegelsesglede og helsefordeler, ikke utelukkende prestasjoner, figurforming og kropp.


3thelse_ansatte_9717-liv-riseth-web

Innlegget er skrevet av Liv Riseth

– PhD-stipendiat ved Det medisinske fakultetet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og daglig leder ved 3T-Helse.

liv@3t.no


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *