Aktiv med artrose

Hva er artrose?

Artrose er en revmatisk leddsykdom, det er den vanligste årsaken til fysisk funksjonsnedsettelse hos eldre. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men mest vanlig er det å få artrose i knær, hofter og fingre. Sykdommen begynner snikende og forløpet går ofte over mange år. Brusken i leddene har en støtdempende effekt, og ved artrose vil det dannes forandringer som etterhvert er synlige på røntgenbilde. Pasienter med artrose har smerter, opplever stivhet og kan få hevelse i leddet. Slike plager kan føre til dårlig søvn, redusert aktivitetsnivå og nedsatt livskvalitet. Artrose er den vanligste sykdommen hos personer over 65 år. Sykdommen er vanligere hos eldre mennesker enn yngre, men mellom 5% og 10% av alle mellom 35 og 55 år har artroseforandringer som kan ses på røntgen – men ikke alle har plager.

Årsaker til artrose

Hvorfor får noen artrose, og andre ikke? Dessverre er vi ikke helt sikre på det, men det finnes faktorer vi vet øker risikoen; overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder, kjønn og muskelsvakhet. Tidligere skader i knær, som for eksempel meniskskade, gir også økt risiko for å få artrose i knærne.

Diagnosen artrose stilles ofte på bakgrunn av symptomer som smerter fra et ledd, klinisk undersøkelse og eventuelt røntgenfunn. Det er overraskende lite sammenheng mellom funn på røntgen eller MR og hvor mye vondt man har. Ikke alle som har vondt og nedsatt funksjon i et ledd har forandringer på røntgen – samtidig som at ikke alle som har forandringer på røntgen opplever symptomer. Ofte kan det også ta lang tid før man ser forandringer på røntgen selv om man har symptomer på artrose. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig når man får plager – helst så tidlig som mulig.

Hvorfor trening?

Tidligere kalte man artrose slitasjegikt, og sa at artrose kom som et resultat av at leddet var nedslitt. Begrepet slitasje er misvisende, fordi det antyder at du kan slite ut leddet hvis du for eksempel har tatt for mange skritt i løpet av livet. En person som har gått mye, vil i så fall slite ut leddene mye tidligere sammenlignet med en person som har tatt det mer med ro og ikke har gått så mye. Slik er det ikke. Når du har fått artrose er det viktig at leddet fortsetter å blir brukt; det er slik du opprettholder god funksjon. Så vi kan heller si at leddene ruster dersom man ikke bruker dem. Å bruke ordet slitasje kan føre til at man tenker at man ikke bør eller kan være fysisk aktiv med artrose. Selv om man har alvorlig grad av artrose vil  trening og aktivitet likevel kunne hjelpe opprettholde eller bedre funksjonsnivå. Vi kan gjøre noe, og få det bedre!

Artroseskole

Kunnskap kan ofte hjelpe oss leve bedre med sykdom og helseplager. Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lette til moderate artroseplager. Derfor starter vi i uke 32 med Artroseskole hos 3T-Rosten, et kurs om å leve med artrose med både individuell veiledning og gruppetrening. Dette følger Aktiv med Artrose (AktivA) – en modell for trening med artrose som har vist svært gode resultater i Sverige og Danmark.

  • 10 uker
  • Maks 10 deltakere
  • 2 kurskvelder om artrose ved oppstart
  • Individuell kartlegging med fysioterapeut
  • Personlig tilpasset treningsopplegg
  • Fast treningsgruppe én gang per uke

Håper å se deg på kurset, sammen blir vi bedre! Meld deg på HER!

Les mer om tilbudet til 3T-Klinikken.

Kilder:
Risberg MA, Holm I, Engebretsen L, Nordsletten L. Pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettplager? Tidsskr Nor Laegeforen (2018)

Flugsrud GB, Nordsletten L, Reinholt FP, Risberg MA, Rydevik K, Uhlig T. Artrose [Osteoarthritis]. Tidsskr Nor Laegeforen (2010)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *