Friske skuldre med slyngetrening

Skulderen er et fantastisk ledd. Den er bygd for stor bevegelighet og kraft, og er i bruk ved svært mange av våre daglige aktiviteter. Den brukes ved alt fra tunge løft til å hjelpe deg opp av senga om morgenen, og gjør deg i stand til å til å bevege armene slik du ønsker. Dette stiller store krav til styrke og stabilitet, da leddet skal fungere i bøy, strekk og rotasjoner – ofte i kombinasjon med hverandre. En rekke muskler påvirker skulderfunksjonen, og det er viktig at disse samspiller godt for å gjøre deg i stand til å mestre hverdagen. Styrke og fleksibilitet i alle bevegelser er viktig for god skulderhelse.

Skuldrene er imidlertid også skadeutsatte ledd, mye grunnet stor bevegelighet og kravene dette stiller til stabilitet fra muskulatur. Smertene kan komme av ulike årsaker, og man kan oppleve at det er vanskelig å finne en god løsning på problemet. For mange vil styrketrening være den beste medisinen, særlig ved langvarige plager. Det er da viktig med fornuftig progresjon, der skuldrene gradvis utfordres mer med økende belastning. 

For mange vil styrketrening være den beste medisinen mot skader og plager i skulderleddet.

Det finnes mange måter å trene opp skuldrene til å bli friske og sterke, med stort rom for kreativitet. Slyngetrening er en metode som ofte benyttes, og som mange har god effekt av. Denne type trening krever lite utstyr, det er lett å justere motstanden, og kravet til muskulær stabilitet er stor. 

Her er fire eksempler på slyngeøvelser som utfordrer skulderregionen:
Juster kroppsstilling i forhold til slynga for økt eller redusert motstand. Øvelsene gjennomføres rolig og kontrollert, og kan benyttes både i forebygging og behandling av skulderproblematikk. 

Øvelse 1:
Push-up med bein i slynge. Gjennomfør 8-12 repetisjoner. Gjenta 2-3 ganger.
Øvelse 2:
Roing. Gjennomfør 8-12 repetisjoner. Gjenta 2-3 ganger. Kjenn at du jobber med muskulaturen mellom skulderbladene.
Øvelse 3:
Push-up + utoverføring av arm. Gjennomfør 4-5 repetisjoner per side. Gjenta 2-3 ganger.
Øvelse 4:
Y raise. Gjennomfør 8-12 repetisjoner. Gjenta 2-3 ganger.

Innlegget er skrevet av Jonas Bolkan Nordli, fysioterapeut ved 3T-Klinikken. Les mer om Jonas her!