HVERDAGSSTERK

De siste årene kan man se at fokuset på kropp og helse har fått en enorm vekst, hvor temaene hverdagsaktivitet og styrketrening står svært sentrale. Å være hverdagssterk er ikke et resultat av antall gjennomførte treningsøkter, hvor sterk man er i bestemte øvelser eller antall skritt på pulsklokka når dagen er endt, men det er de tiltakene vi gjør for å holde kroppen vedlike gjennom fysisk aktivitet for å mestre hverdagen fysisk og psykisk.

Å være hverdagssterk er så mye mer enn bare systematisk trening for å kunne oppnå helsefordeler, og grunnpilarene for å være hverdagssterk handler om de valgene man tar og handlingene man gjør over lengre tid for å bidra til en rekke helsefordeler.

Hverdagsaktivitet er noe av det viktigste vi kan gjøre for helsa vår, og for at kroppen skal fungere optimalt i aktivitet og utfordringer man støter på i hverdagen. Ved å opprettholde kontinuerlig aktivitet som ikke bare omhandler tiden på treningssenteret, men også all bevegelse du gjør i løpet av en dag – vil det i gjengjeld være med på å skape en stor helsegevinst.  

Styrketrening er en av de mest sentrale treningsformene som er med på å styrke skjelettet, leddene våre og musklene som beveger skjelettet vårt. Ved å styrke kroppen vil man kunne minske risikoen for arbeids- og belastningsskader, samt opprettholde en god balanse mellom inaktivitet og aktivitet i hverdagen.

Det finnes utallige helsegevinster gjennom det å utsette kroppen for fysisk belastning, som blant annet det å forebygge mot livsstilssykdommer, opprettholde balansen, økt styrke, bedre søvnkvalitet, mestringsfølelse, motivasjon og progresjon i tillegg til overskudd og glede i hverdagen. Styrketrening er også lavterskel. Den fysiske aktiviteten kan tilpasses alle forutsetninger, og det er kun fantasien som setter grenser.

Styrke har en positiv helseeffekt på helsa vår uansett utgangspunkt, og det er aldri for sent å trosse dørstokkmila å komme i gang med fysisk aktivitet. Finn en treningsform du liker og tilpass den ditt utgangspunkt og dine forutsetninger, slik at du opplever mestring og progresjon og motivasjon som er en stor bidragsyter til å ville fortsette å holde seg hverdagssterk.

Styrketrening er for alle, og alle har god nytte av å bevege kroppen – så ta beina fatt, gjør styrketrening til noe gøy, vær handlekraftig og ta små, gode valg over lengre tid for å oppnå en stor effekt.

La oss mestre, lære og skape resultater sammen ved ta enkle grep i hverdagen rundt fysisk aktivitet. Det spiller ingen rolle hvilket utgangspunkt du har, hvor du gjør det, når du gjør det eller hvordan du gjør det – bare du gjør det. Nøkkelen er å gjennomføre. Vi beveger oss tross alt ikke for å bli yngre, men for å bli eldre.

Innlegget er skrevet av Martine Asp, personlig trener ved 3T-Rosten.